czwartek, 15 marca 2018

AMBERIF 2018 Zaproszenie / Invitation

Serdecznie zapraszam na stoisko na Międzynarodowych Targach Gdańskich

AMBERIF   21-24.03 2018


Fuzja kolorów, treści i niuansów i rozmowy z samą artystką:)

Koncepty niszowe z bursztynem bałtyckim oraz premiera wystawy TREND BOOK 2018, w której wezmę udział  - to dla mnie wyróżnienie:)

 "Trend Book 2018": wydawnictwo autorstwa prof. Sławomira Fijałkowskiego 
i wystawa prac Amber Trends 2018 Wydawca: Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu, Amber Trends 2018 Wydawca: Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu, Partnerzy: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych, Wydział Promocji Informacji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Program bardzo bogaty:http://amberif.amberexpo.pl/title,PROGRAM,pid,3922.html

Do zobaczenia w Gdańsku:)

Wszystkie informacje tu:http://amberif.amberexpo.pl/


_________________________________________

I cordially invite you to the stand at the International Gdańsk Fair

AMBERIF 21-24.03 2018

A fusion of colors, content and nuances and conversation with the artist herself :)

Niche concepts with Baltic amber and the premiere of TREND BOOK 2018, in which I will take part - this is a distinction for me :)

"Trend Book 2018": publishing house by prof. Sławomir Fijałkowski
and exhibition of works by Amber Trends 2018 Publisher: Amber Trends 2018 Polish Chamber of Commerce, Publisher: Amber Trends National Chamber of Commerce, Partners: Academy of Fine Arts in Gdańsk, Association of Goldsmiths Form Makers, Department of Information and Social Communication Promotion of the Municipal Office in Gdańsk

Program:http://amberif.amberexpo.pl/title,PROGRAM,pid,3922.html

See you in Gdansk :)

All information here:http://amberif.amberexpo.pl/wtorek, 13 marca 2018

International Amber Association

Najbliższe targi AMBERIF pod hasłem bursztynowym.
Postanowiłam pójść krok dalej i bardziej profesjonalnie.
Promowanie bursztynu bałtyckiego to czysta przyjemność zwłaszcza, że można to robić w bardzo kolorowy i mega odjazdowy sposób 
The nearest AMBERIF fair under the amber motive.
I decided to go a step further and more professionally.
Promoting Baltic amber is a pure pleasure, especially that it can be done in a very colorful and so freestyle;)wtorek, 27 lutego 2018

Rozkwitaj Wiosno

Ach, jak bardzo jestem stęskniona za Wiosną, zielenią, zapachem ziemi.
Obserwowaniem ogródków, gdzie pierwsze roślinki wspinają się do góry, do słońca.
Dziś bardzo energetycznie, fuksja kolorem dominującym..
Zdjęcie z modelką to zapowiedź NOWEGO.
Wyzwania kolejne z kolorem w tle, to coś co kocham najbardziej;)

I zapowiedzi na AMBERIF 2018, który już niedługo w Gdańsku:)

http://amberif.amberexpo.pl/


moda : fablu
Sesja: Studio Kamienica
model: Karolina

druga model: ja -  na balkonie w złapanym słońcu :)Ah, how much I am longing for Spring, greenery, the smell of the earth.
Observing the gardens, where the first plants climb up to the sun.
Today very energetically, fuchsia is the dominant color ..

A photo with a model is a preview of the NEW concept

The next challenge with color in the background is something I love the most;)

And announcements for AMBERIF 2018, which will be soon in Gdansk :)

http://amberif.amberexpo.pl/


fashion: fablu
Session: Studio Kamienica
model: Karolina

the second model: me - on the balcony in the sun caught :)
wtorek, 6 lutego 2018

Brosza / Brooch

Broszę prezentuję dziś z wykorzystaniem najnowszych technik, które będą ewaluować :)

Bardzo przypadły mi do gustu efekty jakby mchu, pleśni, którymi można dowolnie kompilować w formach biżuteryjnych.

Trzymajcie kciuki za kolekcję na AMBERIF 2018 :)

http://amberif.amberexpo.pl/
I present the brooch today using the latest techniques that will be evaluated :)

I liked very much the effects of moss, mold, which can be compiled in any form in jewelery forms.

Keep your fingers crossed for the collection at AMBERIF 2018 :)

http://amberif.amberexpo.pl/


środa, 31 stycznia 2018

BURSZTYN BAŁTYCKI TRADYCJA I INNOWACJA w Monachium

Wspaniały ciąg dalszy na kontynuację wystawy TRADYCJA I INNOWACJA już niedługo w Monachium.

Piękne targi, jedne z najlepszych na świecie i fantastyczny przegląd najlepszych polskich artystów z miłością do bursztynu bałtyckiego.
Moje trzy prace będą godnie reprezentować biżuterię niszową by Sława Tchórzewska..
Zapraszam bardzo serdecznie:)


https://www.inhorgenta.com/

A great follow-up to the continuation of the TRADITION AND INNOVATION exhibition soon in Munich.Beautiful fairs, some of the best in the world and a fantastic review of the best Polish artists with love for Baltic amber.

My three works will proudly represent niche jewelry by Sława Tchórzewska ..

I invite you very much :)

https://www.inhorgenta.com/


https://youtu.be/mvEWCe_L69U

czwartek, 11 stycznia 2018

Pierścień z wiosennym tchnieniem / Ring with spring breath

Oto pierścień.
Całkiem wysoki i dostojny.
Kolory to odcienie pudrowego różu w wielu odsłonach.
Małe bursztyny bałtyckie są niczym rozwijające się pąki kwiatowe.
Taki baśniowy i bardzo pozytywny na pierwszy post w tym roku.
Pierwsza praca niszowa w tym roku :)

Taki przedsmak  na AMBERIF 2018 :)


Here's the ring.

Quite tall and dignified.

The colors are shades of powder pink in many versions.

The small Baltic amber are like developing flower buds.

Such a fairy tale and very positive on the first post this year.

This is the  first niche work this year :)

Such a foretaste at AMBERIF 2018 :)